Category Archives: Thông tin chung

Tearn_and_Condition

Điều khoản sử dụng

Chào mừng đến với website duCret School of Art – Trường đào tạo nghệ thuật thiết kế in ấn. Để sử dụng website này, vui lòng đọc kỹ bản Điều khoản sử dụng này một cách cẩn thận. Quý vị chỉ có thể sử dụng website này khi đã đồng ý và chấp thuận với các Điều khoản mà không có bất cứ sự giới hạn hay bảo lưu nào.

Khái niệm

duCret School of Art hoặc các đơn vị liên quan như các chi nhánh, các phòng ban, trung tâm, các đơn vị trực thuộc khác, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Chúng tôi”.
Điều khoản sử dụng chính là tài liệu này, hoặc có thể gọi là Điều khoản.
Tài nguyên là các thông tin, hình ảnh, tệp âm thanh, phim, … hay bất cứ thông tn và/hoặc tư liệu nào trên website này.
Người sử dụng là bất cứ ai có thể truy cập vào website này để sử dụng website và/hoặc tài nguyên trên website, trong Điều khoản có thể được gọi hay xưng hô là “Bạn”.

Quyền thay đổi nội dung điều khoản

duCret School of Art có thể, tùy theo sự suy xét của chính mình, thay đổi, thay thế, sửa đổi, thêm vào và/hoặc bỏ bớt đi một phần nào đó của các Điều khoản. Điều khoản sẽ có hiệu lực lập tức khi công bố trên website. Vì vậy, mỗi khi sử dụng website này, bạn cần phải xem lại nội dung của Điều khoản để đảm bảo có được những thông tin đầy đủ nhất.

Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả các tài nguyên trong website này thuộc quyền sở hữu của duCret School of Art và/hoặc người đăng ký của nó và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm các vấn đề liên quan tới bản quyền, nhãn hiệu, sáng chế và các đối tượng khác. Quyền sở hữu trí tuệ cũng được bảo hộ trên nhiều quốc gia khác dựa theo các điều ước quốc tế đa phương và song phương.
Bạn có quyền được sử dụng website này và/hoặc tài nguyên của website này cho cá nhân hay nội bộ không nhằm mục đích kinh doanh, chúng tôi khuyến khích việc sử dụng này cùng với việc trích dẫn nguồn cũng như giữ nguyên đường liên kết (link/url) đến tài nguyên trên website này.
Bất kỳ việc sử dụng khác, bao gồm việc sao chép, sửa đổi, tái xuất bản một phần hay toàn bộ, truyền tải, phân phối, cấp phép, bán hay xuất bản bất cứ tài nguyên nào đều bị cấm nếu không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của duCret School of Art.
Các nhãn hiệu, biểu tượng của duCret School of Art (Hay còn gọi là Hệ Thống Nhận Diện)đã được đăng ký vào bảo hộ theo Luật của Nhà nước CHXHCN Việt Nam.

Nghiêm cấm sử dụng

duCret School of Art không chấp nhận bất kỳ việc sử dụng website và/hoặc tài nguyên nào cùa website vào một trong những việc sau:

1.Chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam.

2.Xâm phạm quyền tự do cá nhân của người khác; và/hoặc làm nhục, phỉ báng, bôi nhọ người khác; và/hoặc gây phương hại hay gây bất lợi cho người khác.

3.Gây rối trật tự công cộng; và/hoặc phạm pháp hình sự.

4.Truyền bá và phân phối thông tin cá nhân của bên thứ ba mà không được sự chấp thuận của họ.

5.Sử dụng vào mục đích kinh doanh và/hoặc thương mại mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi, như là các cuộc thi, cá cược, đổi chác, quảng cáo hoặc kinh doanh đa cấp.

6.Truyền đi những tập tin máy tính bị nhiễm virus gây hư hại hoạt động của các máy tính khác.

7.Sử dụng các loại robot, nhện máy (spiders) và/hoặc bất kỳ thiết bị tự động nào, và/hoặc tự tay theo dõi và thu thập tài nguyên của website cho bất kỳ mục đích tái sử dụng mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

8.Sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc tiến trình nào nhằm xâm phạm hoặc cố ý xâm phạm đến hoạt động của website.

9.Bất kỳ hành động nào không hợp pháp và/hoặc bị cấm bởi các bộ luật tương ứng.

10.Bất kỳ hành động nào mà chúng tôi cho rằng không thích hợp.

Quyền đối với các tài liệu của người sử dụng

Chúng tôi có chính sách KHÔNG chấp nhận bất cứ đề xuất và/hoặc sự mời chào cho sản phẩm và/hoặc dịch vụ từ bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn tới, các ý tưởng cho sản phẩm mới hay để hoàn thiện sản phẩm, công nghệ, thiết kế, tiến trình, phần mềm, kế hoạch quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị, nhằm tránh những rắc rối có thể nảy sinh giữa những đề xuất như vậy với ý tưởng của chính chúng tôi.
Do vậy, chúng tôi yêu cầu quý vị KHÔNG gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin có chứa đựng những ý tưởng, minh họa, sáng chế, triển khai, đề xuất hay tương tự như vậy (sau đây gọi là “ý tưởng”).

Theo đó, nếu quý vị gửi ý tưởng về cho chúng tôi, nghĩa là quý vị đã đồng ý với những điều sau đây:

1. Chúng tôi không buộc phải xem ý tưởng này là thông tin mật và chúng tôi không có trách nhiệm lưu trữ ý tưởng này.

2. Chúng tôi không có trách nhiệm nghiên cứu, đánh giá hay áp dụng ý tưởng này.

3. Cho dù chúng tôi vô tình áp dụng một ý tưởng gần giống hay tương tự một phần hay toàn bộ, với ý tưởng, chúng tôi không có trách nhiệm phải bồi thường bất kỳ thiệt hại nào cho những sự việc như vậy.

Quyền từ chối bảo đảm

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra. Do vậy:

1.Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng, tuy nhiên chúng tôi cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu đó. Khi bạn sử dụng những tài nguyên từ website, bạn phải tự chấp nhận những rủi ro từ việc sử dụng đó. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi khuyến khích bạn nên sử dụng các dịch vụ có trả phí của chúng tôi để đảm bảo rằng bạn nhận được những thông tin và/hoặc tư vấn chính xác từ các chuyên gia.

2.Máy chủ lưu trữ website này có thể bị nhiễm virus hay những thành phần khác có thể gây hại cho máy tính hay tài sản của bạn khi truy cập và/hoặc sử dụng website và/hoặc tài nguyên của website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

3.Website có thể tạm hoãn và/hoặc dừng những dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. duCret School of Art và/hoặc bất kỳ đơn vị trực thuộc nào sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi hay thay đổi nội dung hoặc không thể sử dụng website này, kể cả trong trường hợp đã báo trước cho chúng tôi.

Kết nối

Website này có nối kết với các website khác vận hành bởi duCret School of Art cạnh các Điều khoản trên, bạn cũng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản của riêng các website đó. Trong trường hợp một điều kiện, điều khoản hay thông báo được nêu trong Điều khoản này mâu thuẫn với Điều khoản của riêng website đó thì Điều khoản của riêng website đó được áp dụng và điều chỉnh.
Website này cũng có thể kết nối tới các website không thuộc duCret School of Art, khi đó bạn không buộc phải tuân theo hay chịu sự điều chỉnh của Điều khoản này, bởi vậy bạn phải xem xét kỹ Điều khoản sử dụng của các website đó.
duCret School of Art từ chối mọi trách nhiệm pháp lý cho việc truy cập và/hoặc sử dụng bất cứ sự tham chiếu nào tới một website không thuộc duCret School of Art và/hoặc tới một sản phẩm và/hoặc dịch vụ đặc biệt nào của hãng thứ ba trên website này.

chinh-sach-bao-mat-thong-tin

Chính sách bảo mật

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website duCret School of Art – Trường đào tạo nghệ thuật thiết kế in ấn. Chúng tôi cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn. Xin vui lòng đọc bản chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập.

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Chúng tôi sẽ thu thập thông tin của bạn khi bạn muốn đăng ký tư vấn tuyển sinh và đăng ký xét tuyển vào duCret School of Art – Trường đào tạo nghệ thuật thiết kế in ấn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin cá nhân về bạn khi bạn làm việc với chúng tôi qua điện thoại, gửi thư, truy cập trang web của chúng tôi hoặc khi bạn gặp gỡ trực tiếp.
Ví dụ, chúng tôi thu thập những thông tin chi tiết như họ tên, ngày sinh, giới tính, email, số điện thoại, ngành học là những thông tin cá nhân của bạn khi muốn liên hệ với duCret School of Art để được tư vấn về các chương trình học, đề án tuyển sinh, phương thức và cách thức nộp hồ sơ xét tuyển, thi tuyển vào trường…

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn cho những mục đích sau đây: để tiến hành sắp xếp việc tư vấn tuyển sinh trong vòng 24h. Bên cạnh đó, giải đáp những thắc mắc về hồ sơ, môi trường học tập, học phí…
Một số thông tin cá nhân chúng tôi thu thập sẽ rất cần thiết để chúng tôi có thể xác định chính xác ai đang có nhu cầu tuyển sinh. Những loại thông tin cá nhân khác mà chúng tôi thu thập sẽ giúp chúng tôi lập hồ sơ cá nhân về các thí sinh của chúng tôi và xác định nhu cầu của họ.

3. Cam kết bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn mà không được bạn chấp thuận trừ khi việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn một mối đe dọa tới tính mạng hoặc sức khỏe hoặc được luật pháp cho phép hoặc quy định, cần thiết hợp lý để thi hành pháp luật hoặc cần thiết để thanh tra một hoạt động phạm pháp khả nghi.
Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân của mình, có khiếu nại về việc vi phạm quyền riêng tư của bạn hoặc có bất cứ câu hỏi nào về cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, vui lòng gửi yêu cầu, khiếu nại hoặc câu hỏi của bạn tới địa chỉ dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi hoặc khiếu nại của bạn trong thời gian sớm nhất có thể.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Thông tin liên hệ:
E-mail:director@ducret.edu
Telephone: (908)757-7171
1030 Central Avenue Plainfield, New Jersey 07060

5. Những thay đổi đối với chính sách bảo vệ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách bảo vệ thông tin cá nhân này theo yêu cầu công việc của chúng tôi hoặc theo những thay đổi của pháp luật. Mọi thay đổi đối với chính sách này sẽ được cập nhật trên trang web này, vì vậy vui lòng truy cập định kỳ để bảo đảm rằng bạn có theo dõi về Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân mới nhất của chúng tôi.

header-ducret

Giới thiệu duCret School of Art

The School was founded in 1926 by artist and teacher Marjorie Van Emburgh. Its aim, then, was to create an institution where students could obtain an art education comparable with that found in schools and academies in major cultural centers.
The School was originally located in a large carriage house in a residential area of Plainfield, a small city located about thirty miles from New York City and not far from the Philadelphia metropolitan area. This location provided a quiet suburban setting with the advantages of the close proximity of those cities.
In the early thirties, in keeping with its mission of providing a high quality art education, the School’s teaching staff included such prominent artists as Jonas Lie, N.A., John Carlson, N.A., Yasno Kuniyoshi and William Zorach. In keeping with that tradition, the School continues to bring to the classroom some of the best artists, illustrators, and designers in the area.
By 1936 the School had outgrown its original quarters and obtained space in the Babcock Building, located in the center of the Plainfield business district.
Over the next two decades, the school continued to build a reputation for excellence in art education. During those years the School was approved by the Veterans Administration and the New Jersey Department of Education.
In 1964, the Van Emurgh School of Art was acquired by Dudley V. duCret and became the Van Emburgh/duCret School of Fine and Industrial Art, a privately owned institution. Ms. Van Emburgh remained a faculty member untill 1975. The School continued its tradition of excellence and marked steady growth.
The school officially became a private, non-profit corporation under the name “The duCret School of the Arts, Inc.” In 1970. That year, Philadelphia sculptor, Boris Blai, and nationally known portrait artist, Furman Finck, joined the faculty.
In 1977 the school moved to its present location at 1030 Central Avenue in a historic section of Plainfield. The school is now situated on a seven acre campus in a wooded residential area.
In the 1980’s the School continued to develop a reputation for providing quality art education and community service.
In 1980 the School sponsored its first annual New Jersey High School Student Art Show. The objective of this exhibit was to showcase the work of New Jersey’s talented high school students. Over the past 20 years the duCret School has exhibited the art of over 5’000 students representing 125 New Jersey high schools.
In the 1990’s the School added Computer Graphics to its program, incorporating this new technology into the curriculum. Although its mission to teach the basic principles of art has remained constant, the computer has had a tremendous impact on art education.
Today the programs of the School are under constant reassessment by the administration, teaching staff of working professionals, Board of Trustees, and outside advisors.
The duCret School of Art continually evaluates all aspects of its programs, and updates equipment and courses to meet student needs.